Hur du väljer rätt leverantör av relining

Alla projekt är olika. Därför ska du välja en leverantör som behärskar hela renoveringsprocessen och inte bara utför själva arbetet. En bra leverantör stödjer dig hela vägen; från upprättande av underhållsplaner till dokumentation av det utförda projektets kvalitet. Och allting däremellan.

Schaktfri ledningsrenovering i 20 år

Scandinavia VA-teknik är en av de leverantörer som har längst erfarenhet av relining. I 20 år har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att så många väljer oss.

En annan av våra fördelar är våra unika schaktfria metoder som gör både små och stora renoveringsprojekt enkla att genomföra. Självklart arbetar vi enbart med höghållfasta PE-material som är helt fria från miljöskadliga och hälsofarliga ämnen.

  

Nytt från oss

2014-09-01

Praktisk ledningsrenovering på VA-mässan

Under årets VA-mässa, som går av stapeln i Jönköping 30/9 - 2/10, utför vi en spännande ledningsrenovering med formpassade rör i Ekhagsringen, alldeles intill mässområdet. Passa på att med egna ögon få se fördelarna med schaktfri teknik!

2014-06-17

Hjärtstartare - lika självklar som en brandsläckare

I samband med årets HLR-utbildning införskaffades 3 st hjärtstartare. De är nu levererade och hela personalen har fått utbildning i hur dessa fungerar. "Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En hjärtstartare borde vara lika självklar som en brandsläckare på varje arbetsplats. Kombinationen hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare kan vara avgörande för en medmänniskas överlevnad."

2014-03-03

Skövde kommun prioriterar schaktfritt

Redan på hemsidan deklarerar Skövde kommun sin syn på ledningsrenovering;
”Så långt det är möjligt försöker kommunen undvika att gräva i gatorna, vilket både sparar pengar och underlättar för invånarna. Renoveringsmetoderna som används är i första hand schaktfria metoder.”

Relining är bättre för miljön.

Återutnyttjande av befintlig infrastruktur och investerat kapital är nyckeln till ett hållbart samhälle.

Vad andra säger om oss

”Under flera år har vi anlitat Scandinavia VA-Teknik för renovering och infodring av vattenledningar. De har kunnig och engagerad personal som gör att samarbetet fungerar bra både med oss som beställare och med den allmänhet som är berörd av arbetet. Vi får en bra slutprodukt som också är utförligt dokumenterad."

Gunnar Possebo, Stockholm Vatten