Hur du väljer rätt leverantör av relining

Alla projekt är olika. Därför ska du välja en leverantör som behärskar hela renoveringsprocessen och inte bara utför själva arbetet. En bra leverantör stödjer dig hela vägen; från upprättande av underhållsplaner till dokumentation av det utförda projektets kvalitet. Och allting däremellan.

Schaktfri ledningsrenovering i 20 år

Scandinavia VA-teknik är en av de leverantörer som har längst erfarenhet av relining. I 20 år har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att så många väljer oss.

En annan av våra fördelar är våra unika schaktfria metoder som gör både små och stora renoveringsprojekt enkla att genomföra. Självklart arbetar vi enbart med höghållfasta PE-material som är helt fria från miljöskadliga och hälsofarliga ämnen.

  

Nytt från oss

2015-03-30

Nytt ramavtal med Nacka, Värmdö, Lidingö och Järfälla!

Efter offentlig upphandling som handlagts av SKL Kommentus Inköpscentral har Scandinavia VA-Teknik tilldelats ramavtal som avser ledningsförnyelse med formpassade rör. Avtalet beräknas vara värt uppemot 100 miljoner kronor och gäller i tre år med möjlighet till förlängning.

2015-03-15

Därför valde ABB U-Liner

ABB i Ludvika anses som världens centrum för kraftöverföring. Många moment i tillverkningen kräver kylning, och därför har företaget ett eget vattensystem som utnyttjar sjövatten.

2015-03-05

”Plötsligt försvann bilen i ett hål i gatan”

Den gamla blyade gjutjärnsledningen i Hamngatan spelar en viktig roll i Simrishamns avloppsnät, men hade ställt till en hel del problem. Vid en av läckorna underminerades marken och en bil hamnade i det hål som plötsligt öppnade sig.

2015-02-20

”Utan vatten ingen produktion”

Vid fabriken i Fågelmara förädlar Orkla Foods varje år uppemot 30.000 ton tomatråvara till ketchup.

Säker tillgång till rent vatten är en förutsättning för både kvalitet och kvantitet i verksamheten. Det kommunala råvattnet renas i egna filter innan det används i produktionen. Varje dag kontrolleras och dokumenteras vattenkvaliteten.

2014-10-03

Högtryck på VA-mässan - igen!

Det hände massor i och omkring vår monter på årets VA-mässa. Intresset för den nya handboken "Förnyelse av markförlagda VA-ledningar" var stort. Många mässbesökare beställde boken och nu packar vi böcker för glatta livet. Även studiebesöken vid arbetsplatsen på Ekhagsringen var populära och mycket välbesökta.

2014-09-26

Kranskommuner skriver ramavtal om ledningsrenovering

Nio av Göteborgs kranskommuner har gått samman och skrivit ett två-årigt ramavtal med Scandinavia VA-Teknik om renovering av tryckledningar. Avtalet avser relining med formpassade rör, samt kringarbeten. Den beräknade avropssumman är 9 miljoner per år.

2014-09-23

Handbok om förnyelse av VA-ledningar

Behovet av att renovera det svenska ledningsnätet är enormt och kommunerna rullar ett växande underhållsberg framför sig. Ändå är den tekniska utvecklingen långsam – trots att det finns etablerade schaktfria metoder som både är billigare, snabbare och stör mindre så väljer de flesta fortfarande att gräva.

2014-09-01

Praktisk ledningsrenovering på VA-mässan

Under årets VA-mässa, som går av stapeln i Jönköping 30/9 - 2/10, utför vi en spännande ledningsrenovering med formpassade rör i Ekhagsringen, alldeles intill mässområdet. Passa på att med egna ögon få se fördelarna med schaktfri teknik!

Vad andra säger om oss

”Miljöaspekten är viktig för oss. Därför väljer vi schaktfri teknik när det går eftersom utsläppen blir mindre. Vi samarbetar gärna med Scandinavia VA-Teknik; då vet vi att allt flyter på. Vi är mycket nöjda med deras arbete.”

Tomas Lindberg, Skövde kommun