Hur du väljer rätt leverantör av relining

Alla projekt är olika. Därför ska du välja en leverantör som behärskar hela renoveringsprocessen och inte bara utför själva arbetet. En bra leverantör stödjer dig hela vägen; från upprättande av underhållsplaner till dokumentation av det utförda projektets kvalitet. Och allting däremellan.

Schaktfri ledningsrenovering i 20 år

Scandinavia VA-teknik är en av de leverantörer som har längst erfarenhet av relining. I 20 år har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa de praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att så många väljer oss.

En annan av våra fördelar är våra unika schaktfria metoder som gör både små och stora renoveringsprojekt enkla att genomföra. Självklart arbetar vi enbart med höghållfasta PE-material som är helt fria från miljöskadliga och hälsofarliga ämnen.

  

Så fungerar schaktfri ledningsrenovering

Istället för att gräva fram och byta ut en gammal ledning, vilket är kostsamt och stör både trafik och närboende, så arbetar man under markytan, ofta från de nedstigningsbrunnar som finns i alla ledningsnät.

Kommer ledningens kapacitet att vara tillräcklig även i framtiden så monterar man ett nytt rör inuti den befintliga ledningen. Klicka på "Tjänster & metoder" i menyn ovan om du vill bekanta dig med de olika metoder som Scandinavia VA-Teknik erbjuder. Måste ledningens kapacitet öka, så ersätter man den befintliga ledningen med en ny. Den kan antingen placeras på samma plats som den befintliga, eller få en annan sträckning. Tekniker som då kan användas är bl.a rörspräckning eller styrd borrning.

 

Nytt från oss

2014-09-01

Praktisk ledningsrenovering på VA-mässan

Under årets VA-mässa, som går av stapeln i Jönköping 30/9 - 2/10, utför vi en spännande ledningsrenovering med formpassade rör i Ekhagsringen, alldeles intill mässområdet. Passa på att med egna ögon få se fördelarna med schaktfri teknik!

2014-06-17

Hjärtstartare - lika självklar som en brandsläckare

I samband med årets HLR-utbildning införskaffades 3 st hjärtstartare. De är nu levererade och hela personalen har fått utbildning i hur dessa fungerar. "Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En hjärtstartare borde vara lika självklar som en brandsläckare på varje arbetsplats. Kombinationen hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare kan vara avgörande för en medmänniskas överlevnad."

2014-03-03

Skövde kommun prioriterar schaktfritt

Redan på hemsidan deklarerar Skövde kommun sin syn på ledningsrenovering;
”Så långt det är möjligt försöker kommunen undvika att gräva i gatorna, vilket både sparar pengar och underlättar för invånarna. Renoveringsmetoderna som används är i första hand schaktfria metoder.”

Vad andra säger om oss

”Scandinavia VA-Teknik är en pålitlig leverantör. Dom gör sitt jobb och levererar det dom har lovat. Vi använder dom minst en gång per år.”

Mats Fridlund, Växjö kommun